Thông báo công khai địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 thấp

Bộ Y tế thông tin, trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vắc xin, phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong tiêm chủng.

 

Bộ Y tế vừa có hỏa tốc gửi Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Theo Bộ Y tế, ngay từ năm 2020, Chính phủ, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc xin phòng Covid-19 để tiêm chủng cho người dân. Đến hết ngày 13/11/2021, Bộ Y tế đã phân bổ 116 triệu liều vắc xin tới các địa phương và đơn vị triển khai tiêm chủng.

Đến hết ngày 13/11, Việt Nam đã tiêm được khoảng 98 triệu liều vắc xin, hiện còn 18 triệu liều đã phân bổ nhưng chưa được sử dụng.

Để tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vắc xin, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên các đối tượng từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền) và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Chủ động rà soát tình hình sử dụng vắc xin, tổng hợp và báo cáo số lượng vắc xin phòng Covid-19 được cấp từ nguồn Bộ Y tế và các nguồn khác (nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương…), số vắc xin còn tồn và báo cáo nguyên nhân. Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vắc xin được cấp phải báo cáo kịp thời cho các Viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. Địa phương, đơn vị nào nhận vắc xin từ nguồn khác không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm.

Các Sở phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vắc xin năm 2020. Báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20/11/2021. Sau ngày 20/11, địa phương nào không có đề xuất, được hiểu là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vắc xin cho địa phương. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và nhân dân về việc không đủ vắc xin để tiêm chủng do không có đề xuất.

 

Bộ Y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng, tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp đồng thời trên trang cổng thông tin điện tử Chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đề nghị Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Sở Y tế thực hiện. Trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vắc xin, phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong tiêm chủng”, Hỏa tốc của Bộ Y tế nhấn mạnh.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Bình luận

Những tin mới hơn