Tiếp nhận trên 2,64 tỷ đồng ủng hộ quà Tết cho người nghèo

Trong đó, cấp tỉnh đã tiếp nhận kinh phí của 78 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ trực tiếp với số tiền trên 427 triệu đồng (tương ứng 1.426 suất quà) và 5 đơn vị đăng ký tự tổ chức trao tặng 3.017 suất quà trực tiếp về cho ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố trị giá trên 1,23 tỷ đồng; cấp huyện tiếp nhận kinh phí ủng hộ trên 698 triệu đồng (tương ứng 2.330 suất quà)…

Hoàng Bảo

Tiếp nhận trên 2,64 tỷ đồng ủng hộ quà Tết cho người nghèo 74

Bình luận

Những tin mới hơn