Vắc xin Nanocovax tốt hơn dự kiến, tuần sau thử nghiệm giai đoạn 3

D? ki?n trong tu?n sau, Vi?t Nam s? b?t ??u th? nghi?m giai ?o?n 3 v?c xin Nanocovax v?i kho?ng 13.000 t

Bình luận

Những tin mới hơn