Vì sao nhân viên thích dùng phần mềm quản lý Online

Theo khảo sát, hầu hết nhân viên các công ty đều thích làm việc ở công ty có phần mềm quản lý rõ ràng.
Vì khi dùng phần mềm quản lý:
Nhân viết biết mình phải làm gì, phải bắt đầu làm công việc gì, các công đoạn thực hiện như thế nào.
Nhân viên quản lý được công việc của mình, công việc nào sắp tới Deadline, Công việc nào sắp phải bắt đầu, công việc nào gấp được ưu tiên trước, công việc nào có thể để lại làm sau.
Nhân viên biết được mình đã thực hiện được những công việc nào để báo cáo với sếp.
Nhân viên biết được mình đã mang về doanh số bao nhiêu, được thưởng bao nhiêu, sắp đủ target hay chưa.
Nhân viên dựa trên danh sách công việc được giao, có thể ý kiến với sếp nếu lượng công việc quá nhiều, quá khó.
Nhân viên có căn cứ để ý kiến, để đề xuất, để xử lý vấn đề nếu có chuyện xảy ra.

Tóm lại, nhân viên có thể quản lý được lượng công việc mình phải làm, hợp đồng mình đang thực hiện, danh sách khách hàng mình đang chăm sóc, từ đó có thể làm tốt phần công việc của mình.

nhanvien happy

Ý kiến của nhiều nhân viên khi dùng phần mềm quản lý:
- Tôi không bị đổ oan nữa, tôi làm đúng nhiệm vụ của mình và không phải chịu trách nhiệm với các vấn đề không phải do mình.
- Tôi nhận được số thưởng đúng với những gì tôi làm được, rất rõ ràng và công bằng.
- Từ khi dùng phần mềm quản lý Online, tôi và các bạn đồng nghiệp không tranh luận lớn tiến nữa, không cãi nhau, không đổ trách nhiệm cho nhau, từ đó tình cảm đồng nghiệp của chúng tôi tốt lên nhiều, làm việc với nhau rất vui vẻ.
Đó là giá trí lớn mà Phần mềm quản lý doanh nghiệp online mang lại không chỉ riêng cho chủ doanh nghiệp, người quản lý, mà kể cả nhân viên cũng có nhiều lợi ích quan trọng.

Bình luận