Việc mang vũ khí bên mình thời xưa là chuyện nhỏ, nhưng "tàng trữ" áo giáp là tội tày trời - Vì sao?

Trong l?ch s? lo

Bình luận

Những tin mới hơn