WHO đề nghị thay đổi cách gọi "biến chủng Anh, Ấn Độ" để tránh kì thị

Theo ?? xu?t c?a WHO, ??t bi?n COVID-19 ???c g?i l

Bình luận

Những tin mới hơn